Kvalita nemusí být vždy drahá

Uzávěrky objednávek

02.04.2014 15:01

Vzhledem k nakládce kontejnerů ve výrobním závodě Swift jsou uzvávěrky objednávek lodí a vesel Swift následující :

15.dubna 2014 s termínem dodání červenec 2014

30.dubna 2014 s termínem dodání srpen 2014

Vyhledávání

Kontakt

JVL PROSPORT s.r.o. Dobříč 9
252 25 Jinočany
Česká republika
tel. : +420 774 295 692